Obec Řícmanice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Provozovatel pohřebiště

Obec Řícmanice, IČO 00374903, se sídlem Řícmanice, Komenského 86, 66401

Provozní doba pohřebiště

  •  listopad - únor od 8 hod. do 17 hod.
  •  březen - říjen od 8 hod. do 20 hod.

Provozovatel zajišťuje tyto služby

  • pronájem hrobových míst
  • vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu hřbitova
  • povolení vjezdu před bránu pohřebiště
  • správu a údržbu objektů na pohřebišti (jímku na vodu, oplocení, komunikace, márnice, kolumbárium)

Užívání a povinnosti nájemce hrobového místa

  • Nájem vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobových míst, uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem
  • Platným uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob
  • Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobovémo místa

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Patička stránky