Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rekonstrukce koupaliště

Plánovaná rekonstrukce obsahuje nový rozvod potrubí po stranách tělesa bazénu. Následně na systém potrubí budou položeny polystyrénové desky a na tyto desky bude vylita železobetonová deska. Stěny bazénu se obloží vyrovnávací vrstvou polystyrénu, na kterou se nanese armovací tkanina a zpevňující stěrka. Na připravené těleso bazénu se provede zalištování, instalace geotextilie a vyfóliování těžkou bazénovou folií. Ve dně bazénu proběhne instalace trysek zajišťujících dobrou cirkulaci upravené vody do celého objemu bazénu.

Rekonstrukcí snížíme hloubku v celé ploše bazénu. Díky tomuto snížení dojde nejen k úspoře ve spotřebě vody a bazénové chemie, ale také umožníme menším dětem bezpečnější vyžití v části pro neplavce. Možnost skákání v nejhlubší části bazénu bude zachována. 

Odhadované náklady rekonstrukce: 4 miliony Kč

V roce 2020 se opravoval povrch bazénu – broušení dna bazénu, tmelení spár a penetrace v celkové hodnotě (práce + materiál) za 261 tis Kč včetně DPH.

Finanční náročnost provozu koupaliště znázorňuje tabulka níže, obsahující a spotřebu vody v posledních 4 letech. Objem stávajícího bazénu je 550 m3.

 

  2020 2021 2022 2023
Provozní příjmy v tis. Kč 596 421 496 591
Provozní výdaje v tis. Kč 885 695 870 1 113
Provozní výsledek v tis. Kč -288 -274 -374 -522
         
Spotřeba vody v m3 2 218 2 387 5 734 7 079

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky