Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

Místní poplatek za komunální odpad 2021

POZOR: Změna účtu !!!!!  FIO BANKA 2901372652 / 2010

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2021

Sazba: 600 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za každý objekt určený nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu.

 

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:

 • Občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy
 • var. symbol 12021xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva)
 • Občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
 • var. symbol 121xxxyy (kde xxx je číslo popisné domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva)
 • Za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu
 • var. symbol 52021xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva )
 • Za chaty bez trvalého pobytu
 • var. symbol 62021xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty, nuly se doplní zleva)
 • Za cizince
 • var. symbol 72021xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty, č.p. rodinného domu, nuly se doplní zleva)

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337

 

Místní poplatek za psy 2021

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2021

Sazba:  200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího psa

Osoba starší 65 let: 100 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího psa

 

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:
 

 • Občané s trvalým pobytem v obci
 • var. symbol 32021xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva)
 • Občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
 • var. symbol 321xxxyy kde xxx je číslo popisné domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva)

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1341

 

Platby lze provádět:
 

 • Hotovostně v úředních hodinách (Po: 15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod) na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68.

          POZOR: Změna účtu !!!!!  FIO BANKA 2901372652 / 2010

 • Bezhotovostně na účet obce Řícmanice č. účtu: 2901372652 / 2010, k.s. 0308

 

Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do zprávy pro příjemce vypsat:
 

 • Co hradíte (odpady, pes, nájemné za chaty)
 • U odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele
 • Číslo popisné, u chat číslo evidenční i se zn. E, jinak nelze poznat zda se jde o chatu

 

 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Patička stránky