Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

MÍSTNÍ POPLATKY 2024


Poplatky pro rok 2024 jsou splatné v období 1.1.2024 do 30.4.2024.

Poplatky lze uhradit převodem na bankovní účet vedený u FIO banky, a.s.: 2901372652/2010 nebo v hotovosti na pokladně OÚ v úředních hodinách.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY činí pro rok 2024 650 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za každý objekt určený nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu.
 

VARIABILNÍ SYMBOL PŘI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ - ODPADY

MÍSTNÍ POPLATEK - ODPADY

POPLATNÍK

ČÁSTKA

VARIABILNÍ SYMBOL

Občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy

650 Kč

12024xxx (xxx je čp. domu)

Občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy

650 Kč

124xxxyy (xxx je čp. domu, yy je č. bytu)

Prázdné domy/byty

650 Kč

52024xxx (xxx je čp. domu)

Rekreační objekty

650 Kč

62024xxx (xxx je eč. rek.objektu)

Cizinci

650 Kč

72024xxx (xxx je čp. domu/eč. rek.objektu)

Občané do 1 roku

0 Kč

---------------------------------------------------------

3. a další dítě v rodině

0 Kč

---------------------------------------------------------

Občané nad 75 let

0 Kč

---------------------------------------------------------

Členi VJ SDH Řícmanice

0 Kč

---------------------------------------------------------

U čp./ev. s méně jak 3 čísly se nuly doplní zleva

Specifický symbol pro platby 1337

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSY 2024

Poplatník

Částka

Majitel

první pes

200 Kč

další pes

300 Kč

Majitel je důchodce nad 65 let

první pes

100 Kč

další pes

200 Kč

 

VARIABILNÍ SYMBOL PŘI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ - PSY

Majitel psa

Variabilní symbol

Rodinné domy

32024xxx (xxx je čp. domu)

Bytové domy

32024xxxyy (xxx je čp. domu, yy je č. bytu)

U čp./ev. s méně jak 3 čísly se nuly doplní zleva

Specifický symbol pro platby 1341

 

Platby lze provádět:
 

  • Hotovostně v úředních hodinách (Po: 15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod) na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68.

          POZOR: Změna účtu !!!!!  FIO BANKA 2901372652 / 2010

  • Bezhotovostně na účet obce Řícmanice č. účtu: 2901372652 / 2010, k.s. 0308

 

Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do zprávy pro příjemce vypsat:
 

  • Co hradíte (odpady, pes, nájemné za chaty)
  • U odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele
  • Číslo popisné, u chat číslo evidenční i se zn. E, jinak nelze poznat zda se jde o chatu

 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky