Obec Řícmanice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Odkazy

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

http://krizport.firebrno.cz/

 

Webové stránky Města Šlapanice - Územně analytické podklady.

http://www2.slapanice.cz/mambo/index.php?option=com_uap&Itemid=167

Tyto www stránky jsou tvořeny Textovou částí + přílohy ve formátu *pdf a čtyřmi dílčími výkresy pro celé území ORP Šlapanice. Tyto celkové výkresy lze dále vyzvětšovat do výřezů (rozdělené po kladech listů) kliknutím na vybrané místo na mapě, vše ve formátu *jpg. Pod jednotlivými dílčími výkresy se nacházejí odkazy na legendy výkresů.

 

Jízdní řády vlaků a autobusů po celé ČR

www.idos.cz

 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

www.idsjmk.cz

 

Městský úřad Šlapanice

www.meuslapanice.cz

 

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ponikva v Blansku

www.ponikva.org

 

Portál Ministerstva informatiky

portal.gov.cz

Portál Ministerstva informatiky poskytuje bezplatné služby a je rozdělen do 4 sekcí: 
Životní situace- kde naleznete informace jak,kde a kdy postupovat při řešení konkrétní úřední agendy, včetně odkazů na příslušné předpisy a kontaktů na úřady, které danou situaci řeší 
Zákony- sekce umožňuje vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU 
Podání- prostřednictvím této sekce je možno některou agendu přímo elektronicky dálkově vyřídit
Adresář - sekce obsahuje kontakty a spojení na orgány státní správy a samosprávy.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz

Zde najdete vzory formulářů - žádost o vydání obč.průkazu,potvrzení o změně trvalého pobytu, žádost o vydání zbrojního průkazu, žádost o zapsání motor. - přípojného vozidla do evidence a také informace o dopravních uzavírkách, o situaci na hraničních přechodech atd.

 

Svaz měst a obcí ČR

www.obce.cz

 

Server Vláda.cz

www.vlada.cz

Pokud vás zajímá, co "nového" pro nás vláda připravila nebo připravuje máte možnost nahlédnout přímo do zákulisí dění. Na serveru vlády ČR naleznete např.seznam členů vlády, programové prohlášení atd.

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Patička stránky