Obec Řícmanice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Nové webové stránky knihovny

www.knihovnaricmanice.webk.cz
 

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2011

V knihovně je zaveden veřejný internet (zdarma).

Provozní doba knihovny a čítárny je úterý 14 - 19 hod.

email : knihovna.ricmanice@volny.cz

Zde Vám vždy v úterý večer od 17 do 19 hodin odpovíme na Vaše dotazy ohledně výpůjčního fondu, možnosti půjčování, rezervace knih nebo budeme reagovat na Vaše připomínky.

Ceník poplatků v obecní knihovně pro rok 2011:

Registrační poplatek pro nové čtenáře – první registrace:

dospělí a děti do 15 let 10,-- Kč 


Evidenční poplatek roční:
 
dospělí 50,-- Kč 

děti do 15 let 20,-- Kč

 

Odebíráme i časopisy, ty jsou určeny zejména k prezenčnímu čtení v knihovně. byli bychom rádi, kdyby si naši občané a čtenáři navykli používat knihovnu i jako čítárnu, kde by si něco přečetli, či si povykládali.

Z nabídky časopisů: Dům a zahrada, Flora na zahradě, Zahrádkář, Českopis, Cestopisy, Země světa, 100+1, Rodiče, Top magazín pro dívky, Moje zdraví, Sluníčko, Mateřídouška, Lidé a země, Receptář pro zdraví, Receptář speciál, Recepty receptáře Magazín 2000

 

Zpráva knihovny k 31.12.2009

Stav knih.fondu: 3 264 (krásná lit. 2 559, naučná 705

Přírůstek: 32 knih, 16 časopisů

Registrovaní čtenáři: 45 ( z toho 14 mladších 15 let)

Vypůjčeno 1089 knih


 
Zpráva knihovny k 31.12.2008

Zahájení : Duben 2008

počet zaregistrovaných čtenářů 35 , z toho do 15 let 8 čtenářů

celková návštěvnost : 216

počet vypůjčených knih : ( 281 beletrie, 65 naučná, 83 beletrie pro mládež, 13 naučná pro mládež)

Celkový fond 3232

Přírůstek za rok 2008 - 264 knih, celkem za 29 887,-Kč ( 22 200,- Kč byly dary od občanů a nakladatelsví)

AKCE které se konaly ve výpůjční době knihovny

20.11.2008 Návštěva dětí z MŠ , povídání o knihách, prohlížení knih, četba z knížky

25.11.2008 Beseda s MUDr.Šrámkovou o problémech spánku (organizovali senioři )

2.12.2008 Výstava ke 100.založení Sokola Řícmanice (Organizoval Sokol)

30.12.2008 Promítání filmu Příběh zrození ( organizovali farníci z Babické farnosti)

 

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2008

MUDr. Hana Staňková, knihovnice

Od dubna tohoto roku jsme otevřeli pro veřejnost obecní knihovnu v krásných prostorách nového Obecního domu, kde je součástí víceúčelového kulturního sálu. Nabízíme přes 3000 svazků knih, beletrie i literatury naučné a to pro čtenáře od nejmenších až po ty nejstarší. V knihovně je možné i posedět a číst si, do budoucna počítáme i s odběrem časopisů a s ev. malým občerstvením za režijní cenu. Přijďte se podívat, věříme, že se stanete pravidelnými návštěvníky.

 

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2007

Ukončení provozu knihovny.Z důvodu rekonstrukce budovy bývalé školy je knihovna od března 2007 do konce dubna 2008 mimo provoz.


OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2005

V tomto roce byla knihovna pro čtenáře v provozu každé pondělí od 17 – 19 hod,
kromě prázdnin. Knihovnicí je paní Sylva Janevská.
Bylo zakoupeno 48 nových knih v ceně 9865 Kč.
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2005 je:
Celkový počet knih 2933
z toho:
krásná literatura 1346
naučná literatura 590
Registrovaných čtenářů 23
Návštěvníci v knihovně celkem 146
Výpůjčky celkem 684
 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Patička stránky