Obec Řícmanice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Provozovatel pohřebiště

Obec Řícmanice, IČO 00374903, se sídlem Řícmanice, Komenského 68, 664 01

Provozní doba pohřebiště

 •  listopad - únor od 8 hod. do 17 hod.
 •  březen - říjen od 8 hod. do 20 hod.

Provozovatel zajišťuje tyto služby

 • pronájem hrobových míst
 • vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu hřbitova
 • povolení vjezdu před bránu pohřebiště
 • správu a údržbu objektů na pohřebišti (jímku na vodu, oplocení, komunikace, márnice, kolumbárium)

Užívání a povinnosti nájemce hrobového místa

 • Nájem vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobových míst, uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem
 • Platným uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob
 • Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobovémo místa
 • Lidské pozůstatky a ostatky je možno na pohřebišti ukládat pouze se souhlasem pronajímatelem
 • Nájemce je povinen strpět označení hrobových míst a nepřemísťovat a nepoškozovat je
 • Po zániku nájmu se lidské pozůstatky, o něž se původní nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto pozůstatky v případě uložení dalších lidských pozůstatků uloženy pod úroveň dna hrobu. 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Patička stránky