Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hřbitov

Provozovatel pohřebiště

Obec Řícmanice, IČO 00374903, se sídlem Řícmanice, Komenského 68, 664 01

Provozní doba pohřebiště

 •  listopad - únor od 8 hod. do 17 hod.
 •  březen - říjen od 8 hod. do 20 hod.

Provozovatel zajišťuje tyto služby

 • pronájem hrobových míst
 • vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu hřbitova
 • povolení vjezdu před bránu pohřebiště
 • správu a údržbu objektů na pohřebišti (jímku na vodu, oplocení, komunikace, márnice, kolumbárium)

Užívání a povinnosti nájemce hrobového místa

 • Nájem vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobových míst, uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem
 • Platným uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob
 • Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobovémo místa
 • Lidské pozůstatky a ostatky je možno na pohřebišti ukládat pouze se souhlasem pronajímatelem
 • Nájemce je povinen strpět označení hrobových míst a nepřemísťovat a nepoškozovat je
 • Po zániku nájmu se lidské pozůstatky, o něž se původní nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto pozůstatky v případě uložení dalších lidských pozůstatků uloženy pod úroveň dna hrobu. 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky